ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและสตรีจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
28

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุและสตรีจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๘๕ คน ร่วมกิจกรรมในงานวันลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561 ดังนี้
– ฟ้อนเล็บและฟ้อนเทียน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่อนเคลื่อนขบวนแห่สะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
– ร่วมเดินขบวนแห่สะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถึงคันคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
– ฟ้อนเทียน ณ บริเวณคันคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง