จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค – ๕๙๔ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
35

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน