จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๑๑ ลำปาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
48

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน