จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๑๑ ลำปาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

แบ่งปัน