จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๕๔๓๔ ลำปาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
37

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน