จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๕๔๓๔ ลำปาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
17

อ่านประกาศ

แบ่งปัน