เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

0
129

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณคันคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 08.30 น.
– การประกวดกระทงฝีมือ ประเภทสวยงาม รุ่นตัวแทนชุมชน
และรุ่นประชาชนทั่วไป
เวลา 15.00 น.
– การสาธิตการทำโคมยี่เป็งแปดเหลี่ยม ,สะเปาลอยน้ำ และผางประทีป
– แอ่วกาดหมั้วคัวแลงและของดีเมืองเขลางค์นคร
เวลา 18.00 น.
– ชมขบวนแห่สะเปา
– การเดินแบบผ้าไทย
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่

ซึ่งการประกวดแต่ละประเภทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอร่วมรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงหรือสะเปา แทนการใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email