ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง

0
49
แบ่งปัน