การจัดการแข่งขันฟุตซอลประจำปีงบประมาณ 2562

0
110

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ สนามฟุตซอลบ้านร้อง ตำบลชมพู  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่  1 – 25 ธันวาคม 2561  เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งการบริหารจัดการภายในของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมโดยจัดให้มีการแข่งขัน 5 รุ่น  ดังนี้

–    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี

–    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี

–    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ไม่เกิดก่อน  ๑ มกราคม 2546

–    รุ่นประชาชนอายุ 17 ปี ขึ้นไป  เกิดก่อน ๑ มกราคม 2546

–    รุ่นประชาชนทั่วไป FA.CUP  (น๊อคเอาท์)  ไม่จำกัดอายุ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561  การรับสมัครรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี   รับจำนวน 4 ทีม , รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี  รับจำนวน 4 ทีม, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รับจำนวน 8 ทีม  รุ่นประชาชนทั่วไปอายุ 17 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 16 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไป FA.CUP  (น็อคเอาท์) ไม่จำกัดอายุ รับจำนวน 16 ทีม  

และทำการประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ร.ร.แพะดอนตันเดิม) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จึงประชาสัมพนธ์ให้ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองการศึกษา 05432-4195 หรือ 09-8782-9463

 

 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน