เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ

0
51

 

แบ่งปัน