เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ

0
71
แบ่งปัน