เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ

0
103
แบ่งปัน