มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
24

 

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางประคอง  พริบไหว ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางพรรณ  ทิน่าน บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๔ ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท