0
88

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร…เชิญร่วมบริจาค มือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อนำรายได้จัดหาหนังสือสำหรับเด็กมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1000 แห่ง ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาน

Print Friendly, PDF & Email