วันรพี

0
83

วันนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง ถนนไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย  

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน