การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

0
105

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายเรียน ต๊ะรังษี ได้ 352 คะแนน

หมายเลข 2 นางพวงเพชร หาญเหมย ได้ 181 คะแนน

บัตรเสีย 11 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 9 คะเเนน

รวมมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 553  คน

Print Friendly, PDF & Email