การออกตรวจตราจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561

0
69

Print Friendly, PDF & Email