กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

0
53

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email