20 เมษายน วันภาษาจีน (Chinese Language Day)

0
236

วันภาษาจีนริเริ่มขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมฉลองในประเด็นเรื่องพหุภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาการทำงานหลักทั้ง 6 ภาษาอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งองค์กร นอกจากนั้นยังเพื่ออุทิศให้กับ คัง เจีย ผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรจีนเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนหน้านี้

ภาพจาก Artfury / Shutterstock.com

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน