กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

0
62

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู

Print Friendly, PDF & Email