เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในงาน “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561”

0
213

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองในงาน “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561”

โพสต์โดย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร เมื่อ 27 มีนาคม 2018

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน