ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

0
79

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง โดยมีนายสมชาย เลิศฤทธิ์วิริยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา นำคณะกรรมการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร