กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

0
74

IMG_6299_resize IMG_6300_resize IMG_6301_resize รูปภาพ 7-2-61 13 07 34 รูปภาพ 7-2-61 13 08 40 รูปภาพ 7-2-61 13 09 14 รูปภาพ 7-2-61 13 09 49 รูปภาพ 7-2-61 13 10 18

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู

Print Friendly, PDF & Email