นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาว สงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ 12 มกราคม 2561

0
451

thumbnail_1515748055673 thumbnail_1515748059202