ปิดอบรม1 ปิดอบรม2 ปิดอบรม3 ปิดอบรม4วันนี้ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)

แบ่งปัน