การมอบสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
110

กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยนางอรวรรณ  ปันยศ  ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล แก่นางป้อ ยะย่าเป้า บ้านเลขที่ 42 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท8788