การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ (กรณีรับเงินสด) ในชุมชน งวดเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

0
116

การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ (กรณีรับเงินสด) ในชุมชน งวดเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 256022385336_1659110340788308_1673826383_n 22407465_1659110327454976_38354058_n 22386451_1659110347454974_1769248514_n
22384913_1659110360788306_1995778598_n 22386517_1659110350788307_1954556714_n 22386625_1659110324121643_229897353_n 22426006_1659111824121493_291990359_o