มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร

0
65

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร กรณีเกิดน้ำท่วมในนาข้าวของเกษตรกรตำบลปงเเสนทอง จำนวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก จำนวน 5 ราย และเกษตรกรชุมชนบ้านป่ากล้วย จำนวน 5 ราย   รวมเป็นเงิน 71,232 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง22280984_1676848409026332_385863210_o 22281416_1676849959026177_1750120633_o 22292485_1676848405692999_1136561704_o 22323568_1676848432359663_66800485_o 22290633_1676848589026314_288760803_o