การมอบสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
55

กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติแก่สมาชิกกองทุน โดยนางประคอง  พริบไหว ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชนบ้านผาลาด เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ แก่นายน้อย  พริบไหว บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๔ ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘๐๐ บาท

IMG_5072