ประชุมโครงการที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต

0
59

การประชุมเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี นายฤทธิ์ รูปใหญ่ เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองลำปาง เป็นผู้ให้คำเเนะนำเเก่กลุ่มที่เสนอโครงการ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนดอนตัน (เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง22280976_1674797919231381_693646340_o 22280992_1674797955898044_1506954658_o 22219409_1674797905898049_1833140921_o 22219367_1674797972564709_246661563_o