ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลี่ยงเมือง)

0
275
แบ่งปัน