ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง

0
155
แบ่งปัน