ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง

0
223
แบ่งปัน