เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ประจำปี 2560

0
58

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้นำแกนนำเครือข่ายชุมชน LA 21 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green City) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รูปแบบ แนวความคิดด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธงนำทางรวมถึงการใช้กลไกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติ ณ ห้องประชุม Convention โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

20294181_1389340947840128_8455174865018723793_n 20294562_1389340951173461_5917706903378302049_n 20294584_1389340854506804_5341778144062662541_n 20429979_1389340997840123_1522839645488431683_n 20476252_1389340944506795_4320640128851824907_n

แบ่งปัน