ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0
60

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 65 ต้น ตลอดแนวถนนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)ถึง แยกเฮือนสายคำ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

 

แบ่งปัน