ความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยน้ำขาว

0
68

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณป่าห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ บัดนี้ ฝายกั้นน้ำห้วยน้ำขาวที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งนับจากนี้ไปป่าห้วยน้ำขาวจะเป็นป่าต้นน้ำที่จะเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่ ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

19961355_1393065144134375_2565001040927137126_n 20429898_1393065234134366_8343312123983571879_n 20431188_1393065147467708_240407668499232138_n 20431471_1393065214134368_1734879118713668799_n 20476130_1393065140801042_1269752087492000776_n 20479656_1393065207467702_3611684409325160047_n 20479764_1393065250801031_8385669623852407489_n 20525927_1393065180801038_614747232656989688_n

แบ่งปัน