พิธีถวายพระราชกุศลฯพระองค์เจ้าโสมสวลี

88

วันนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

DSC_0183

DSC_0173 DSC_0160 DSC_0164

DSC_0168DSC_0169