อบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู

58

บรรยากาศการอบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู (โรงเรียนบ้านหนองยางเดิม) โดยมี นายประสงค์ เรืองสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบปะเยี่ยมเยือนคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย และนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมทำดอกไม้จันทน์

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0023