ขอความเป็นธรรม 

0
50

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชาวบ้านไร่ข่วงเปา หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง รวมตัวกันมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรณีประธานชุมชนไร่ข่วงเปา ตัดรายชื่อชาวบ้าน 74 คน ออกจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้าน เพราะไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีระเบียบระบุไว้ว่าห้ามเข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้านอื่นๆด้วย ชาวบ้านจึงรวมตัวยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมด้วย

IMG_0074 IMG_0076 IMG_0080 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0092 IMG_0097 IMG_0101