เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง

0
595

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการประสานจากจังหวัดลำปาง เรื่อง กระทรวงมหาดไทย ประกาศเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีของวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยวางเป้าหมายว่า ดอกไม้จะต้องออกดอกและบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำชุมชนเชิญชวนประชาชนในชุมชน ตลอดจนเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ประดับสถานประกอบการ ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชนในช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางว่า ดอกดาวเรืองจะมีอายุประมาณ 70 วัน ดังนั้นจึงควรเริ่มปลูกระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ดอกดาวเรืองเริ่มบานตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยแนะนำให้ผู้ที่ต้องการปลูกดอกดาวเรือง เตรียมแปลงปลูกด้วยดินร่วนผสมแกลบ หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปในพื้นที่เพาะชำแล้วประมาณ 10 – 15 วัน ให้ย้ายต้นกล้านำมาลงแปลงปลูกที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นช่วงดาวเรืองอายุ 21 – 25 วัน จะเป็นระยะที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1 – 2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 ต้นละ 1 ช้อนชา หลังจากนั้น 5 – 7 วัน ตาข้างจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง จากนั้นช่วงดาวเรืองอายุ 40 – 45 วัน ให้พิจารณาเด็ดตาตุ่มดอกที่ไม่มีความสมบูรณ์ทิ้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตดอกดาวเรืองที่มีความสวยงามมากที่สุด

แบ่งปัน