สอนวิชาสังคม

56

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สอนหนังสือผู้สูงอายุ รายวิชา สังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านหนองยางเดิม)

19055171_1346382745469282_2437430077546828316_o 19055575_1346382825469274_3771259842775413237_o 19143752_1346384012135822_5539122162344865666_o 19144080_1346384028802487_2057086107072955358_o 19222677_1346384148802475_6680810497353826389_o

แบ่งปัน