วันนี้ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดลำปางของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ประธานชุมชนและประชาชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้ฝากเน้นย้ำถึงการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามของชาวไทลื้อไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย และวิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อเป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังต่อไป

19023515_1344579772316246_3440474978852140743_o 19023729_1344578455649711_4385328846243315284_o 19023730_1344579672316256_2008407222868281778_o 19024883_1344579075649649_3381663062047084610_o 19025013_1344579078982982_3821394248752494080_o 19025158_1344579898982900_8721742219524390381_o 19025216_1344579245649632_2440888573748129458_o 19025227_1344580922316131_619095403191934183_o 19025338_1344579745649582_5375658912545659810_o 19054951_1344579445649612_871925378827486403_o 19054973_1344579835649573_99151911934217239_o 19055009_1344579082316315_1549105159681534380_o 19055128_1344580015649555_8716762547713638441_o 19055171_1344579275649629_1563493182848803727_o 19055185_1344579165649640_6463861292429501005_o 19055254_1344580288982861_7885973395669812594_o 19055327_1344579388982951_6041981322850308974_o 19055445_1344579868982903_7734008420303537254_o 19055651_1344579518982938_7708764168230923251_o 19092862_1344579588982931_5892942763556550534_o 19092945_1344580925649464_7157697996612911474_o 19095338_1344580285649528_6377538590697818673_o 18954710_1344579238982966_570611265526845141_o

แบ่งปัน