โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

72

เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคคลในท้องถิ่นทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและสร้างเสริมอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

18836864_1339361046171452_5891703235896393279_o 18839710_1339361952838028_8335564891227830142_o 18891637_1339361562838067_4058750921170657397_o 18891658_1339361552838068_3220432293738741562_o 18920727_1339361896171367_768374592239195838_o 18922552_1339361559504734_817844507721495817_o 18953403_1339361966171360_8593689647304273583_o 19023363_1339361869504703_8870052249141687264_o 19023425_1339361672838056_5882240321749493611_o 19023579_1339361689504721_3968837703587902087_o 19023641_1339361702838053_8041335073838358429_o 19025169_1339361866171370_6656479185635939023_o

แบ่งปัน