เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง

92

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ร่วมกับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

18880004_1338318039609086_7943702909296427202_o 18920981_1338316199609270_3333846291080073142_o 18921071_1338315832942640_4671700399019816114_o

แบ่งปัน