พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พ.ค.60

0
134
แบ่งปัน