เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

67

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่ มียุงลายเป็นพาหะ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ที่เคยป่วยแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดมากขึ้นกว่านี้ ฝากย้ำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการของคนเป็นโรคไข้เลือดออกได้ มีดังนี้
สาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก
ไวรัสเดงกี่ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกสามารถมีชีวิตรอดและเพิ่มจำนวนภายในตัวของยุงลาย ยุงลายจึงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และกล่าวได้ว่าโรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คน ยุงลายที่เป็นพาหะนี้มีชื่อว่า Aedes aegypti ยุงชนิดนี้ออกหากินเวลากลางวัน ยุงจะกัดและดูดเลือดที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่จากผู้ที่กำลังป่วยเป็นไข้เลือดออก เมื่อยุงลายไปกัดคนใหม่ ก็จะถ่ายทอดเชื้อให้กับคนที่ถูกยุงกัดต่อไป ยุงชนิดนี้อาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประเทศไทยจึงเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่มีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูง โดยพบการระบาดมากที่สุดในฤดูฝน ช่วงอายุของคนที่พบว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ คนอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24 ปี และ อายุ 5-9 ปี ตามลำดับ ส่วนช่วงอายุ 0-4 ปี และมากกว่า 25 ปี จนถึง 65 ปี เป็นช่วงอายุที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนน้อยที่สุด
อาการของโรคไข้เลือดออก
– ไข้สูงลอย 39-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
– มีอาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว
– ตับโต มักกดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา
– ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือมีภาวะช็อก ช่วงไข้จะลด จะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาและเร็ว ความดันต่ำ
– บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ไตวาย เกล็ดเลือดต่ำ มีการรั่วของพาสมา
การรักษา
– ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ “พาราเซตามอล” ห้ามใช้แอสไพริน
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่ขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ
– ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป 1 ข
– ป. 1 ปิด ปิดฝาภาชนะให้สนิท
– ป.2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
– ป.3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
– ป.4 ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
– ป.5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน
– 1 ข. ขัด ขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน และปฏิบัติตาม 5 ป 1 ข กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป

*******************************

18447132_1318906318216925_6856672452158790994_n 18519491_1318906194883604_3721801280625854503_n 18527031_1318906051550285_4375606149699804275_o

แบ่งปัน