นโยบายนายกเทศมนตรี

0
709

คำแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน