Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 23 กันยายน 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558
    รายละเอียดหลักฐานการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558
    หนังสือมอบอำนาจการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่27 กันยายน 2557เวลา 10.30น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล
ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 5/2557
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
วันที่18 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. นายไพรฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือ..
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีมติเลือก นายสมยศ โพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลฯ คนใหม่หลัง จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง
ในวันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง..
เลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
บรรยากาศการจัดงานนิทรรศการการแสดงผลงานทางการศึกษา
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ (Low Carbon Cities).
วันที่4 กันยายน 2557 เวลา09.00น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
บรรยากาศพิธีปิดโครงการกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินกวาดล้างยาเสพติดอย่างยั่งยืน (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.)
โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินกวาดล้างยาเสพติดอย่างยั่งยืน
บรรยากาศพิธีปิดการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือ..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ตารางการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ประจำปี 2558
 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง
 
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอไรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
 
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  6   ประจำปี  2557   พร้อมร่วมออกกำลังกายกับคณะรำวงย้อนยุคของเทศบาล  สร้างความสุขแก่ผู้รับบริการ
 
บอกรักแม่ด้วยสัญญา จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนหัวทุ่งสามัคคี  หมู่ที่  8  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนหนองหัวหงอก  หมู่ที่  9  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  ซอย  3  หมู่ที่  2  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  
  

      18 มีนาคม วันท้องถิ...
ประวัติท้องถิ่นไทย
        ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบป...
  
ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (อาคารชั่วคราว)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารชั่วคราว)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก  ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แผนพัฒนา3ปี
3
ดาวโหลด
2
ข่าวกิจกรรม
1
สาระน่ารู้
1
จัดซื้อจัดจ้าง
1