Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 16 เมษายน 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ครั้งที่4
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ครั้งที่ 3
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ ..
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
การประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยม่วงคำ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยม่วงคำ
บรรยายกาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดลำปางกลางตะวันตก
บรรยายกาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดลำปางกลางตะวันตก
ดำเนินการออกตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่18 พฤษภาคม 2558 เวลา09.30น.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดย นายจำเนียร ..
การประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 4/2558
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรตำบลปงแสนทอง
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธาน..
ปลูกต้นไม้ในสถานที่ท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตร..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศบาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
 
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่   ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ 
 
งานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี 2558
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   (นักบริหารงานทั่วไป 6 ))

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   (นักบริหารงานทั่วไป 6 ))


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านฟ่อน

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน


ปะรกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองบัว

ปะรกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพังคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเ้วณฝายน้ำล้น  ภายในชุมชนบ้านแม่กืย

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเ้วณฝายน้ำล้น ภายในชุมชนบ้านแม่กืย 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ข่าวกิจกรรม
7
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
1
สาระน่ารู้
1
จัดซื้อจัดจ้าง
2