Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    การอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขีนกีฬาเด็กปฐมวัย
การกิจกรรมงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
พ่นน้ำแก้ปัญหาหมอกควัน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเ..
โครงการสูงอายุชุมชนกล้วยม่วงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 โครงการสูงอายุชุมชนกล้วยม่วงออกกำลังก..
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคฉี่หนู (Leptospirosis) รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 โครงการควบคุ..
รับฟังการนำเสนอผลงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือ..
ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือ..
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมน..
เยี่ยมพี่น้องประชาชน
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บร..
การประชุมสภาฯ
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ , วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เฝ้าระวังช่วงปลายฝนต้นหนาว ออกปฏิบัติการเชิงรุกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไข้หวัดนก
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่  ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  2   ประจำปี  2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งเสริมการออกกำลังกาย  จัดการแข่งขันมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
 
กำหนดวันทำการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  2558  ในเขตตำบลปงแสนทอง (ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  ประกาศวันเวลาและสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  ประกาศวันเวลาและสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ภายในชุมชนบ้านหมอสม-ป่ากล้วย

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ภายในชุมชนบ้านหมอสม-ป่ากล้วย


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ข่าวประกาศ
2
ข่าวกิจกรรม
11
สาระน่ารู้
1
จัดซื้อจัดจ้าง
7