Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 9 มิถุนายน 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (กรณีรับเงินสด) ในชุมชน ปีงบประมาณ 2557

โครงการสุขาภิบาลอาหาร
วันที่31 กรกฎาคม 2557 เวลา08.30 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปลุกพลัง น้ำใจงาม ส่งเสริมจิตอาสา จัดอบร..
กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกันแต้หนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเม..
โครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน LA 21
วันที่25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30น.นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง..
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการป..
พ่นวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครบ้านหนองห้า
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง..
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การปล่อยน้ำเสียจากที่พักอาศัย และสถานประกอบการบริเวณหมู่บ้านจิตต์อารีย์วิลล์3
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตร..
ประชุมประชาคมเมือง
ประชุมประชาคมเมือง
ซ้อมแผนอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ
 
เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่  ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  5   ประจำปี  2557  พร้อมร่วมออกกำลังกายกับคณะรำวงย้อนยุคของเทศบาล  สร้างความสุขแก่ผู้รับบริการ
 
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  ซอย  3  หมู่ที่  2  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  ซอย  3  หมู่ที่  2  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านกาดเมฆ หมู่ที่5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านผาลาด
 
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  
  

      18 มีนาคม วันท้องถิ...
ประวัติท้องถิ่นไทย
        ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบป...
  
  

      วัน...
วันมาฆบูชา 2557 ประวัติวันมาฆบูชา ความหมายวันมาฆบูชา ความสำคัญ...
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๑/๒

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย ๑/๒


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ห้องเรียนท้องถิ่น
1
ข่าวกิจกรรม
5
ห้องเรียนคุณธรรม
1
จัดซื้อจัดจ้าง
3