Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 9 มิถุนายน 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (กรณีรับเงินสด) ในชุมชน ปีงบประมาณ 2557

เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 6
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นาย..
เยี่ยมพี่น้องประชาชน
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บร..
โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินกวาดล้างยาเสพติดอย่างยั่งยืน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปั..
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์
วันที่18 สิงหาคม 2557 เวลา09.00น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 57
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 57 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
การพัฒนาระบบบริหารงานช่าง
วันนี้ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมื..
โครงการรวมพลังลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
ประชุมเชิงปฎิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่9 ระดับประเทศไทย
วันที่5 สิงหาคม 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์น..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  6   ประจำปี  2557   พร้อมร่วมออกกำลังกายกับคณะรำวงย้อนยุคของเทศบาล  สร้างความสุขแก่ผู้รับบริการ
 
บอกรักแม่ด้วยสัญญา จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
เขลางค์นครสาร ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557
 
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนหนองหัวหงอก  หมู่ที่  9  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  ซอย  3  หมู่ที่  2  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  ซอย  3  หมู่ที่  2  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านกาดเมฆ หมู่ที่5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  
  

      18 มีนาคม วันท้องถิ...
ประวัติท้องถิ่นไทย
        ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบป...
  
  

      วัน...
วันมาฆบูชา 2557 ประวัติวันมาฆบูชา ความหมายวันมาฆบูชา ความสำคัญ...
  
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศการขึ้นบัญชีการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศการขึ้นบัญชีการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้นกาดเมฆตะวันออก  ซอย  ๑/๒

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้นกาดเมฆตะวันออก ซอย ๑/๒


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ไปชุมชนกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ไปชุมชนกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ข่าวประกาศ
3
ข่าวกิจกรรม
4
จัดซื้อจัดจ้าง
3