Untitled Document
Untitled Document
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
  การเผาทำลายใบไม้ร่วงหล่นในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปัญหาโลกร้อน  กองสวัสดิการสังคม   ขอแนะนำทุกครัวเรือนนำมาทำปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือน  ด้วยวิธีง่าย ๆ  นะค่ะ
เอกสารรายละเอียด
ผู้ลงข้อมูล :: Admin
ดู :: 1244
ลงวันที่  :: 22/02/2553