Untitled Document
Untitled Document
รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่เมืองจากท่านนายก
       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายสุเทพ สุทธิลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าแสดงความเคารพรูปเหมือนพ่อเมือง โพธิ์ทอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร บิดานายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมรดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่เมืองจากนางจิ่น โพธิ์ทอง มารดานายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ที่บ้านสวนโพธิ์ทอง ชุมชนลำปางกลางตะวันตก
ผู้ลงข้อมูล :: กองวิชาการและแผนงาน
ดู :: 414
ลงวันที่  :: 18/04/2556