วันจันทร์, ตุลาคม 23, 2017

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร กรณีเกิดน้ำท่วมในนาข้าวของเกษตรกรตำบลปงเเสนทอง จำนวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก จำนวน 5 ราย และเกษตรกรชุมชนบ้านป่ากล้วย จำนวน 5 ราย ...

การมอบสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติแก่สมาชิกกองทุน โดยนางประคอง  พริบไหว ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยชุมชนบ้านผาลาด เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ แก่นายน้อย  พริบไหว บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๔ ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘๐๐ บาท

รำลึกเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

วันนี้วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ของ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อนุสาวรีย์พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ...

ประชุมโครงการที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประชุมเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี นายฤทธิ์ รูปใหญ่ เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองลำปาง เป็นผู้ให้คำเเนะนำเเก่กลุ่มที่เสนอโครงการ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนดอนตัน (เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

การตรวจงานจ้างการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ...

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม 15 ท่าน นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร...

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 Sport for all 4.0” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ชาวลำปางทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง สร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียดจากการทำงาน...

ลงนามสัญญาก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.59 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ หลังจากที่ นายอัครเดช ด่านไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีระยะเวลา 510 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่...