เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชน

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชน คือ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชนแล้ว โดยบรรยากาศการเลือกตั้งประธานชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคับคั่ง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ...

รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง ถนนไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยน้ำขาว

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จากความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณป่าห้วยน้ำขาว ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ บัดนี้ ฝายกั้นน้ำห้วยน้ำขาวที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งนับจากนี้ไปป่าห้วยน้ำขาวจะเป็นป่าต้นน้ำที่จะเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่ ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนต่อไป ...

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมใจจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมใจจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ...

ร่วมกิจกรรมวิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าล้านนาตะวันตก

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรม "วิถีถิ่น วิถีภูษาล้านนาตะวันตก"จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผ้าล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ณ พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 (บ้านป่องนัก) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ...

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ...

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้นำแกนนำเครือข่ายชุมชน LA 21 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจุติพงษ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีการแลกเปลี่ยน หารือแนวทางในดารดำเนินโครงการด้านผู้สูงอายุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) และกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ...

อบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรม รีเจ้นท์ลอร์จ ลำปาง โดยมีคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร...