วันพุธ, มกราคม 16, 2019

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 

วันนี้ วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทาง โดยใช้หลัก 3RS...

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริษัท ทีโอที จำกัด) โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็๋นจำนวนมาก มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น – หมูเส้น น้ำพริกหมูเส้น มะขามแช่อิ่ม ชุมชนลำปางคูณ – กลุ่มจักสานใบตาลชุมชนบ้านช้าง –...

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ชุมชนบ้านย่าเป้า ชุมชนบ้านแม่กืย และชุมชนบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

มอบเงินสวัสดิการด้านการเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายฟอง  ใจเชียงแสน  ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีวรรณ  มูลจำเริญ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑๘ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท    

พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศเทศมนตรี เป็นประธานใน โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการทำบายศรี โดยมี นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบายศรี ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองเจริญ ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง...

เปิดจุดบริการประชาชน

วันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.โสภณ ผลกัณทา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร...

ประชุมพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป ...