วันพุธ, มกราคม 16, 2019

ดับไฟเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง

เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ทางเข้าหมู่บ้านกล้วยหลวงหลังโรงงานธนบดี ตำบลกล้วยแพะ ตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงไหม้บริเวณกลางทุ่งนารุกลามเป็นวงกว้าง

เปลี่ยนหัวโคม

เปลี่ยนหัวโคม1ขุด,ซ่อมป่ากล้วย4จุด,ซ่อมสปอร์ตไลท์บ้านช้าง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านลำปางกลางตะวันออก2จุด,เก็บสปอร์ตไลท์ งานศพ บ้านหนองยางและซ่อมบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,เก็บสปอร์ตไลท์งานศพหนองปล้องอีก1จุด

ซ่อมแซม

4/1/60-ซ่อมแซมบ้านกล้วยหัวฝาย-กล้วยแพะ-โทกหัวช้างบุญเดิด-ลําปางคูณ-ป่าขาม

ซ่อมไฟกิ่ง

04/01/2560 ซ่อมไฟกิ่งบ้านศาลาดอน2จุดและติดโคมไฟกิ่งตามใบคำร้อง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านกาดใต้1จุด,ปรับสปอร์ตไลท์สนามกีฬีบ้านช้าง4จุด,ซ่อมไฟบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,ติดไฟงานศพบ้านหนองปล้อง2ดวง