ดับไฟเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง

เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ทางเข้าหมู่บ้านกล้วยหลวงหลังโรงงานธนบดี ตำบลกล้วยแพะ ตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงไหม้บริเวณกลางทุ่งนารุกลามเป็นวงกว้าง

เปลี่ยนหัวโคม

เปลี่ยนหัวโคม1ขุด,ซ่อมป่ากล้วย4จุด,ซ่อมสปอร์ตไลท์บ้านช้าง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านลำปางกลางตะวันออก2จุด,เก็บสปอร์ตไลท์ งานศพ บ้านหนองยางและซ่อมบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,เก็บสปอร์ตไลท์งานศพหนองปล้องอีก1จุด

ซ่อมแซม

4/1/60-ซ่อมแซมบ้านกล้วยหัวฝาย-กล้วยแพะ-โทกหัวช้างบุญเดิด-ลําปางคูณ-ป่าขาม

ซ่อมไฟกิ่ง

04/01/2560 ซ่อมไฟกิ่งบ้านศาลาดอน2จุดและติดโคมไฟกิ่งตามใบคำร้อง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านกาดใต้1จุด,ปรับสปอร์ตไลท์สนามกีฬีบ้านช้าง4จุด,ซ่อมไฟบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,ติดไฟงานศพบ้านหนองปล้อง2ดวง

ติดไฟสปอร์ไลท์งานศพหลวงพ่อบ้านหนองยางและซ่อมบ้านต้า1จุด,บ้านไร่นาน้อย4จุดและทำความสะอาดรถแดง

ติดไฟสปอร์ไลท์งานศพหลวงพ่อบ้านหนองยางและซ่อมบ้านต้า1จุด,บ้านไร่นาน้อย4จุดและทำความสะอาดรถแดง

ซ่อมโคมไฟกิ่งและพัฒนาพื้นที่

22/9/59 งานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำออกซ่อมโคมไฟกิ่งบ้านกลางทุ่ง 1 จุด และตัดกิ่งไม้บังโคมไฟกิ่ง, ซ่อมโคมไฟกิ่งบ้านไร่ (หลวง) 1 จุด, บ้านปงแสนทอง 1 จุด,ว.4 ร่วมกับงานดับเพลิงตัดต้นมะพร้าวบ้านหนองหัวหงอก และซ่อมโคมไฟกิ่งหนองห้าตะวันตก 1 จุด ...

พ่นยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 22 กันยายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท เพื่อเป็นการป้องกัน และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค

ซ่อมแซมโคมไฟกิ่ง

19/9/59 ซ่อมแซมโคมไฟกิ่งบ้านแม่กืย 2 จุด, บ้านสำเภา 1 จุด, บ้านไร่หนองบัว 3 จุด, บ้านไร่ข่วงเปา 1 จุด และบ้านหนองยาง 1 จุด ...