วันจันทร์, สิงหาคม 29, 2016

วันนี้ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

วันนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร และนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนบ้านหัวฝาย ให้การต้อนรับและขอบคุณ พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย...

ข่าวสารสภาเทศบาล -> อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

2,005แฟนคลับชอบ

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด