พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เทคนิคการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิทาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) ...

เปลี่ยนหัวโคม

เปลี่ยนหัวโคม1ขุด,ซ่อมป่ากล้วย4จุด,ซ่อมสปอร์ตไลท์บ้านช้าง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านลำปางกลางตะวันออก2จุด,เก็บสปอร์ตไลท์ งานศพ บ้านหนองยางและซ่อมบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,เก็บสปอร์ตไลท์งานศพหนองปล้องอีก1จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล