กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) ดำเนินการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมถึงการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ. 2573 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ...

ซ่อมโคมไฟกิ่งและพัฒนาพื้นที่

22/9/59 งานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำออกซ่อมโคมไฟกิ่งบ้านกลางทุ่ง 1 จุด และตัดกิ่งไม้บังโคมไฟกิ่ง, ซ่อมโคมไฟกิ่งบ้านไร่ (หลวง) 1 จุด, บ้านปงแสนทอง 1 จุด,ว.4 ร่วมกับงานดับเพลิงตัดต้นมะพร้าวบ้านหนองหัวหงอก และซ่อมโคมไฟกิ่งหนองห้าตะวันตก 1 จุด ...

ข่าวสารสภาเทศบาล -> อ่านทั้งหมด

2,047แฟนคลับชอบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล