บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมนายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายจงพิสุทธิ์  สุขปติฎฐิตา รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดหรืออบายมุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนโดยกีฬาเป็นสื่อโดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15...

เปลี่ยนหัวโคม

เปลี่ยนหัวโคม1ขุด,ซ่อมป่ากล้วย4จุด,ซ่อมสปอร์ตไลท์บ้านช้าง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านลำปางกลางตะวันออก2จุด,เก็บสปอร์ตไลท์ งานศพ บ้านหนองยางและซ่อมบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,เก็บสปอร์ตไลท์งานศพหนองปล้องอีก1จุด

ข่าวสารสภาเทศบาล -> อ่านทั้งหมด

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล