วันจันทร์, พฤษภาคม 30, 2016

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ฯ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่นำเครื่องจักรกล ร่วมกำจัดผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ ณ ห้วยแม่ปุง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ เพื่อคืนความใสสะอาดให้กับแม่น้ำ และป้องกันปัญหาแม่น้ำลำคลองตื้นเขิน โดยผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกำจัดในครั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไป ...

วันที่ 1 พ.ค. 59 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบองศา และสังกะสี ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 28...

ข่าวสารสภาเทศบาล -> อ่านทั้งหมด

1,991แฟนคลับชอบ

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด